Friday, January 07, 2005

I have two new addictions preventing me from focusing on work during the 2.5 days a week when I'm here:
www.dooce.com
chezmiscarriage.blogs.com

My friend Kori introduced me to these when we stayed with her and Mike in their fab new Chicago condo this weekend. Dooce is the mom of an 11-month-old girl, a former Mormon and a heavily medicated depressed person. Chezmiscarriage is written by a woman who had a bunch of miscarriages because she was exposed to a drug called DES when she was a poor l'il fetus. Now she's got a "gestational carrier" (surrogate) carrying twins for her. Both women are very good writers and quite funny, despite the harrowing subject matter. Sure beats the ninnies on my iVillage board, who I'm about through with. I don't go online for virtual hugs, PPT (prayers and positive thoughts), or to spread "baby dust" to TTC (trying to conceive) women.

Anyway, I read some older posts of Dooce, when her baby was first born, and she's talking about how she can't handle it, she's sleep deprived and overwhelmed by the needs of her newborn baby. Then I read Chezmisscarriage, who is talking about how she couldn't stop crying when she realized that she was never going to be able to give birth to her own child. Then she writes about going outside to shovel and how hard that is (and you readers in the Midwest, this is very fresh in your mind this week, huh?). And I'm thinking, you think it's hard now, wait till you have those little twins at home and you're trying to figure out how to hear your baby monitor from inside your parka pocket.

And I guess my point is: Babies! Can't live with em, can't live without em.

1 comment:

VTazdecor said...

Để gia tăng vận may trong công việc, cách tốt nhất là chọn phong thủy bàn làm việc theo tuổi tốt và vị trí tốt để kê bàn làm việc, kê giường ngủ, chọn hướng ngồi khi làm những việc quan trọng… Vì nếu ngồi ở những vị trí và hướng tốt sẽ giúp gia tăng thời lượng đón nhận khí tốt từ vũ trụ và môi trường xung quanh. Nên chọn hướng bàn làm việc quan trọng. Theo phong thủy, mỗi người sẽ có một quái số riêng dựa vào năm sinh m lịch và giới tính, có thể tính được quái số của mỗi người. Có hai nhóm hướng là Đông tứ trạch và Tây tứ trạch phù hợp tương ứng với người Đông tứ mệnh hay Tây tứ mệnh. Cũng không kém phần quan trọng hơn là lựa chọn trang trí các vật dụng trên bàn làm việc như cây xanh để bàn nên có để giúp bạn làm việc thoải mái hơn. Cho nên khi bạn có nhu cầu lựa chọn văn phòng làm việc, setup hoàn thành thì nên quan tâm thêm các vấn đề về hướng đặt bàn làm việc để giúp bạn gặp nhiều may mắn trong công việc và thành công hơn!